Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Odsłony: 919

Tu realizowany jest projekt ... 

 

  

W roku 2021/2022 Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu realizuje projekt Konwersja cyfrowa domów kultury w ramach działania 3.2 “Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.