Sieć na kulturę

Odsłony: 370

Miejski Dom Kultury wpadł w sieć...

 MDK w Przasnyszu wpadł w sieć…,

na szczęście w „Sieć na kulturę” - projekt, do którego zakwalifikował się wiosną ubiegłego roku.

Sieć na kulturę” to projekt Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych zgłoszonych pracowników samorządowych instytucji kultury, a następnie przeprowadzenia szkolenia dla dzieci i młodzieży, prowadzonego przez pracownika domu kultury, w celu rozwinięcia kompetencji cyfrowych uczestników poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywistycznych zajęć.

Tematem głównym szkolenia prowadzonego przez Miejski Dom Kultury było „Bezpieczne zachowania w sieci” obejmującą zagrożenia związane z korzystaniem z sieci internet. Mowa była o cyberprzemocy, wirusach, jak się przed nimi zabezpieczyć, jak bezpiecznie przechowywać pliki, o zasadach netykiety i wiele innych zagadnień, które pozwolą znacznie uniknąć niebezpieczeństwa czychającego na użytkowników internetu.

Szkolenie dzieci i młodzieży rozpoczęło się 01 kwietnia 2021 r. i trwało do 06 maja 2021 r.

W zajęciach online uczestniczyła młodzież w wieku 10-18 lat z powiatu przasnyskiego. Cykl szkoleń obejmował 11 spotkań, łącznie 31 godzin lekcyjnych warsztatów online, na których uczestnicy pozyskali interesującą i bardzo potrzebną wiedzę na temat bezpiecznego zachowania w sieci.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia, a dom kultury wzbogacił się o 6 laptopów, które pozwolą lepiej rozwijać ofertę kulturalną :) .

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu, mile spędzony czas na nauce oraz zaangażowanie.

Niewątpliwie było to bardzo interesujące i owocne szkolenie.