Konwersja Cyfrowa Domów Kultury cz.4

Odsłony: 415

Szkolimy się !!!

 

A My szkolimy się dla Was!
24.06.20022 r. w Miejskim Domu Kultury odbyło się szkolenie pt.”Dostępność w instytucji kultury-ABC pracownika sektora kultury”, w którym udział wzięli pracownicy domu kultury.
Szkolenie służyło wprowadzeniu pracowników domu kultury w świat wymogów dotyczących dostępności. Omówiono na nim obowiązkowe standardy dostępności cyfrowej, architektonicznej, transportowej, szkoleniowej, edukacyjnej czy też standardy dostępności w działaniach informacyjno-promocyjnych, zasady panujące w tym zakresie oraz dobre praktyki z instytucji kultury.
Przed nami jeszcze kilka działań i kolejne szkolenia w ramach projektu „Dostosowanie cyfrowe instytucji i pracowników MDK w Przasnyszu ” w ramach Konwersji Cyfrowej Domów Kultury.

Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.