III MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI

Odsłony: 2847
Spróbuj opiewać okaleczony świat...
Koło Miłośników Sztuki TARAS w Przasnyszu
ogłasza
III  MAZOWIECKI  KONKURS  LITERACKI
pod hasłem:
Spróbuj opiewać okaleczony świat
czyli
strofy przeciw wojnie.
          Wspólorgsanizatorami Konkursu są: Miejski Dom Kultury w Przasnyszu, Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu i Księgarnia „Polska Książka”.
Konkurs zorganizowany jest dla uczczenia 70.rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 20. rocznicy upadku PRL Hasło konkursu i jego myśl przewodnia nawiązuje do twórczości wybitnego polskiego poety, eseisty, prozaika i wykładowcy – Adama Zagajewskiego, w którego poezji „bardzo ważną rolę odgrywa tajemnica wpisana w przeżywanie współczesności”.
Nadesłane na konkurs utwory powinny nawiązywać w swej treści do szeroko rozumianej problematyki czasów współczesnych, ze szczególnym uwzglednieniem przeżyć i refleksji dotyczących okrucieństwa wojny, sensu walki o wyzwolenie i oceny przemian w ludziach i w Ojczyźnie po upadku PRL.
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do twórców zrzeszonych, majacych już bogaty dorobek literacki, jak i do autorów początkujących.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 3 tematycznych utworów poetyckich, napisanych na maszynie lub komputerze w 5 kompletach opatrzonych godłem.
Do zestawów wierszy należy dołączyć zaklejoną kopertę, w której zawarte będą informacje: nazwisko i imię uczestnika, wiek, adres, nr  telefonu,  e-mail, krótka notka o dotychczasowych sukcesach.
Prace oceniane będą przez krytyków literackich i przedstawicieli organizatorów
w dwóch kategoriach.:
Dorośli – powyżej 18 lat,
Młodzież – od 16 do 18 lat.
Prace należy przysyłać do dnia 15 kwietnia 2009r. na adres:
KMS TARAS
ul. Rynek 1
06-300 Przasnysz
z dopiskiem:III Mazowiecki Konkurs Literacki.
Roztrzygnięcie konkursu i impreza finałowa odbędzie się we wrześniu 2009r. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowane w okolicznościowym zbiorku, wydanym przez organizatorów.