XIX MIEJSKO- POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI realizowany w roku Janusza Korczaka

Odsłony: 5048

Spis treści

O DZIECIACH I DLA DZIECI...

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 

I. ORGANIZATORZY

  • Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

ul. 3 Maja 16

06-300 Przasnysz

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

  • Uczniowie szkół podstawowych klasy 0- III

klasy IV-VI

  • Uczniowie gimnazjum klasy I- III
  • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych klasy I- III

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach miejskich jest zgłoszenie kandydata na odpowiednim formularzu Karty Zgłoszeniowej do dnia 14.03. 2012r. Kartę należy złożyć w sekretariacie MDK.

Eliminacje Miejskie odbędą się 20.03.2011 w Sali widowiskowej MDK o godz. 9.00

Do etapu Finałowego przechodzą zdobywcy 3 pierwszych miejsc z każdej kategorii wiekowej, wybrani przez Jury.

 

Zgłoszenia z placówek gminnych i powiatowych do etapu finałowego przyjmowane będą do dnia 19.03.2012r. (dojazd uczestników na finał konkursu na koszt własny)

Finał konkursu odbędzie się 27.03.2012r. w Sali widowiskowej MDK o godz. 9.00

IV. REPERTUAR

1. Dotyczy wszystkich eliminacji:

  • Klasy 0-III: jeden utwór (wiersz lub fragment prozy) – tematyka dowolna
  • Pozostali uczestnicy: Dwa utwory ( dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) - tematyka związana z dziećmi. Mile widziane odniesienie do twórczości Janusza Korczaka

 

2. Dotyczy eliminacji finałowych:

Wszyscy uczestnicy recytują jeden utwór ( do wyboru przez uczestnika). W przypadku wątpliwości jury może poprosić o recytację drugiego utworu (dot. Klas IV- VI, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych)

 

V. KRYTERIA OCENY

  • dobór repertuaru
  • interpretacja utworu
  • kultura mowy
  • ogólny wyraz artystyczny

 

VI. NAGRODY

Nagrody zapewnia Organizator

 

VII. KONTAKT

Sekretariat: (0-29) 752 32 20

Osoba do kontaktu: Edyta Przybysławska- Herman, tel. 511- 926- 514

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!