PRZEGLĄD TEATRALNY- ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Odsłony: 2305

MIEJSKO-POWIATOWEGO PRZEGLĄDU SZTUKI TEATRALNEJ „PASCHA”

REGULAMIN

MIEJSKO-POWIATOWEGO PRZEGLĄDU SZTUKI TEATRALNEJ

„PASCHA”

2.04.2012 r.

ORGANIZATOR

Miejski Dom Kultury

im. Stanisława Ostoja - Kotkowskiego

ul. 3 Maja 16

06-300 Przasnysz

tel./fax (029) 752-32-20

CEL PRZEGLĄDU

 1. Konfrontacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu powiatu i miasta Przasnysza.
 2. Popularyzacja zespołowych form teatralnych, ich walorów wychowawczych i artystycznych.
 3. Wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie pracy z zespołami.
 4. Promocja twórczości teatralnej z powiatu przasnyskiego i miasta Przasnysza.

UCZESTNICY

Zespoły teatralne działające w przedszkolach i szkołach podstawowych z powiatu przasnyskiego i Przasnysza.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przygotowanie przedstawienia o tematyce Świąt Wielkanocnych w dowolnej formie( pantomima, teatr słowa, teatr ruchu , teatr cienia itp.). Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 30 min.

KATEGORIE WIEKOWE

 1. Przedszkola
 2. Szkoły podstawowe

TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU

Przegląd odbędzie się 3 kwietnia 2012 r. w godzinach 9.00 – 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, przegląd zostanie rozłożony na kilka dni. Placówki zostaną poinformowane o terminie występu.

OCENA I NAGRODY

 1. Jury oceniając zespoły będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

· Dobór repertuaru teatralnego i muzycznego

· Kompozycja sceniczna

· Technika wykonania, charakter spektaklu

· Zgodność ruchu, muzyki i tekstu

· Dobór i estetykę kostiumów oraz rekwizytów

· Ogólny wyraz artystyczny

· Wartości wychowawcze

 1. Jury przyznaje dwie nagrody główne: jedno I miejsce w kategorii: przedszkola, jedno I miejsce w kategorii: szkoły podstawowe.
 2. Jury może przyznać wyróżnienia.
 3. Wszystkie grupy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 4. Kartę zgłoszenia należy przesłać do MDK w Przasnyszu w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2012r.

Informacje o przeglądzie będą rozsyłane do wszystkich przedszkoli oraz szkół podstawowych na terenie powiatu i miasta Przasnysza.

PRZEPISY TECHNICZNE

 1. Oświetlenie i scenografia są stałe (można wykorzystać własne ruchome elementy scenograficzne oraz rekwizyty).
 2. Grupy występują we własnych kostiumach.
 3. Jeśli grupa wykorzystuje podkład muzyczny zobowiązana jest do opisania płyty CD.
 4. Grupa powinna posiadać odpowiednią ilość opiekunów gwarantującą bezpieczeństwo uczestników oraz sprawne przygotowanie spektaklu i jego przebieg.

Osoba odpowiedzialna: Edyta Przybysławska- Herman

karta zgłoszeniowa poniżej, do pobrania poprzez funkcję: zapisz obrazek jako...