Konkurs platyczny MY - STĄD

Odsłony: 2565

Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w VIII Miejsko-Powiatowym Konkursie Plastycznym pod tytułem:
MY - STĄD nasz portret

Konkurs ma na celu stworzenie warunków do rozwoju twórczości, poznania i doskonalenia różnych technik rysunkowych, malarskich oraz graficznych. Dajemy również możliwość zaprezentowania przez uczestników warsztatu plastycznego, jak również dorobku placówek oświaty i kultury w tej dziedzinie sztuki.

Tematem konkursu jest portret, czyli obraz ludzkiej twarzy przedstawiony z całym bagażem własnej interpretacji, doskonałości techniki i innowacyjności spojrzenia na temat przez poszczególnych uczestników konkursu. Proponujemy wszystkim uczestnikom konkursu portretowanie osób mieszkających w naszym regionie (granice powiatu). Mogą to być najbliżsi np. członkowie rodziny, sąsiedzi, nauczyciele, kolega z ławki ale również osoby znane, zajmujące stanowiska państwowe, jak również wyróżniające się na tle społeczeństwa. Słowem – proponujemy stworzyć zbiorowy portret naszego społeczeństwa w roku 2010.

Poprzednia edycja tego typu konkursu miała miejsce dokładnie 5 lat temu. Konkurs cieszył się wtedy ogromną popularnością. Otrzymaliśmy ogromną ilość prac z całego powiatu. Wystawa pokonkursowa była zaś zwiedzana przez wiele wycieczek i osób prywatnych. Była zresztą prezentowana również poza Przasnyszem w kilku okolicznych miejscowościach. Mamy nadzieję, że tym razem będzie nie gorzej a może nawet lepiej – czego wszystkim uczestnikom konkursu, ich opiekunom, portretowanym osobom i samym sobie życzymy! 

1. Technika: malarstwo, rysunek, techniki mieszane

2. Format: maksymalnie A2 (420mm x 594mm)

3. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

4. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

- szkoły podstawowe: klasy IV-VI

- gimnazja

- szkoły średnie

 

5. W każdej kategorii wiekowej zostaną ufundowane nagrody

i wyróżnienia. 

6. Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana:

- imię i nazwisko autora

- klasa i wiek

- dokładny adres szkoły lub placówki kultury

- imię i nazwisko opiekuna

- w przypadku portretowania osoby publicznej prosimy

o dopisanie informacji na ten temat (imię nazwisko,

pełniona funkcja itd.) 

7. Termin składania prac: 10 listopada 2010r.

Zabezpieczone prace należy przesyłać na adres:

Miejski Dom Kultury

ul. 3 Maja 16

06 – 300 Przasnysz

z dopiskiem: konkurs „MY-STĄD”

Prosimy nie przesyłać prac w rulonach!

 

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy

pokonkursowej odbędzie się

23 listopada 2010r.

w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu. Wszystkich uczestników konkursu wraz z opiekunami serdecznie zapraszamy.

 

 

9. Koszt przesyłki prac i przejazdu na rozstrzygnięcie

konkursu pokrywają uczestnicy.

 

 

10. Nagrodzone prace pozostaną własnością organizatora,

który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystywania.

 

 

11. Szczegółowych informacji o konkursie udziela instruktor

plastyki MDK w Przasnyszu – Tomasz Jakubowski

tel./fax - 29 752 32 20

tel. - 668 432 106