PODSUMOWANIE ROKU STANISŁAWA OSTOI KOTKOWSKIEGO NA MAZOWSZU

Odsłony: 11217

Spis treści

Konferencja pt. „Twórca sztuki laserowej- Stanisław Ostoja- Kotkowski. W 90 rocznicę urodzin” na zakończenie Roku Kotkowskiego na Mazowszu odbyła się w dniu 14.12.2012r w Miejskim Domu Kultury im. Stanisława Ostoi- Kotkowskiego w Przasnyszu.

 

Konferencja zaplanowana była od ponad roku na 14 grudnia na zakończenie Roku Kotkowskiego ogłoszonego przez Sejmik Mazowiecki. Realizacją konferencji zajął się MDK w Przasnyszu wraz z partnerami: Urzędem Miasta w Przasnyszu i Starostwem Powiatowym w Przasnyszu. Współorganizatorami konferencji byli: Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Muzeum Ziemi Mińskiej, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, TPZP, Stowarzyszenie Civium Omnium Civitas. Patronat Honorowy : Ambasada Australii, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. Adama Myjak, Rektora Akademii Humanistycznej w Pułtusku prof. Adama Koseskiego. Pozyskano sponsorów, którzy zechcieli wesprzeć przedsięwzięcie w sposób finansowy jak Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, czy też materialny zapewniając poczęstunek Firma Cedrob S.A. z Ciechanowa , Cukiernia Kaczorek z Przasnysza, Karczma Artemida z Przasnysza.

W konferencji wzięli udział zaproszeni goście: Burmistrz Przasnysza- Waldemar Trochimiuk, Vice Starosta Tomasz Osowski, Przewodniczący Rady Miasta Piotr Jeronim, Przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Mazowieckiego Leszek Celej, Radni Sejmiku Mazowieckiego Wiesława Krawczyk i Benedykt Pszczółkowski. Prorektor Akademii Humanistycznej w Pułtusku dr Anna Misiak. Dyrektorzy przasnyskich szkół Sabina Olszak, Grzegorz Garbowski, Arkadiusz Sejka, Ireneusz Napierkowski, Radosław Waleszczak, dyrektorzy placówek kulturalnych, Agnieszka Brykner, Ewa Żbikowska, a także prezesi współpracujących z MDK Stowarzyszeń i Fundacji z Panią Joanną Maćkowską ,Piotrem Kaszubowskim . Środowiska twórcze, studenci i doktoranci z ASP z Warszawy, przedstawiciele prasy lokalnej, a przede wszystkim młodzież z przasnyskich szkół.

Po powitaniu wszystkich gości dyr. MDK Krzysztof Gadomski przedstawił krótką prezentację multimedialną przedstawiającą działania podjęte przez Komitet Obchodów Roku Kotkowskiego. Następnie podziękował wszystkim osobom, instytucjom i sponsorom, które przyczyniły się do przeprowadzenia wielu działań kulturalnych promujących postać Twórcy Sztuki Laserowej Stanisława Ostoi- Kotkowskiego wręczając pisemne podziękowania. Potem rozpoczęły się wykłady zaproszonych na konferencję znakomitych artystów, znawców sztuki profesorów Akademii Sztuk Pięknych. Pierwszy wykład z pokazem multimedialnym wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Olszewski z wydziału Sztuki Mediów Warszawskiej ASP, który mówił o tym że jego wydział powstał pod wpływem inspiracji sztuką Kotkowskiego. Pokazywał prace studentów i dyplomantów. Mówił o powstałym na uczelni studenckim kole naukowym noszącym imię Stanisława Ostoi-Kotkowskiego.

Drugi wykładowca prof. dr hab. Zbigniew Tomaszczuk z katedry fotografii ASP w Warszawie mówił o współpracy ze Stanisławem Kotkowskim w Warszawie w trakcie pokazu” Synkronos 91” realizowanego w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Kolejny wykładowca dr hab. Krzysztof Wróblewski z katedry architektury Politechniki Gdańskiej znakomity malarz pochodzący z powiatu przasnyskiego mówił o świetle w malarstwie na przestrzeni wieków w kontekście sztuki Kotkowskiego uznawanego za „ Mistrza Światła”.

Ostatni wykładowca prof. dr hab. Piotr Jaworowski z wydziału grafiki ASP z Warszawy. Znakomity grafik i wykładowca pokazywał grafiki Kotkowskiego, absolwentów i studentów ASP.

Po przerwie rozpoczął się panel dyskusyjny w którym publiczność zadawała pytania wykładowcom .

Po przerwie odbyła się także druga część uroczystości wręczenie Medali Stanisława Ostoja- Kotkowskiego. Kapituła Medalu przyznała trzy medale w kategorii Twórca Uznany, Medal Honorowy i Debiut. W kategorii Twórca Uznany medal otrzymał znakomity artysta malarz dr hab. Krzysztof Wróblewski wykładowca na tej konferencji a na co dzień wykładowca malarstwa w katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Medal Honorowy otrzymał dr Waldemar Krzyżewski działacz społeczno kulturalny, wieloletni Prezes TPZP, mecenas wielu przedsięwzięć kulturalnych. Właściciel prywatnego muzeum weterynarii, inicjator budowy wielu pomników ludzi zasłużonych dla regionu.

W Kategorii Debiut medal otrzymało Stowarzyszenie Młodzi w Regionie skupiające grupę młodych ambitnych i pragnących zmieniać otoczenie i świat młodych ludzi. Działają dosyć krótko , ale ich aktywność w swoim zasięgu jest imponująca począwszy od działań społecznych , a kończąc na kulturze.

Konferencję zakończyło zwiedzanie wystawy fotografii Stanisława Ostoi- Kotkowskiego .